Day: December 26, 2020

ซื้อ ประกัน รถ

เมื่อพลาดขับรถย้อนศรจนเกิดอุบัติเหตุ แล้วแบบนี้จะเคลมประกันได้หรือไม่เมื่อพลาดขับรถย้อนศรจนเกิดอุบัติเหตุ แล้วแบบนี้จะเคลมประกันได้หรือไม่

ในการขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎจราจรนั้นนับเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่สำคัญมากของผู้ขับขี่ทุกคน แต่บางครั้งหลายคนก็อาจจะมีบ้างที่ผิดพลาดไม่ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะมือใหม่ในการขับรถ อาจยังไม่ชินเส้นทางทำให้พลาดขับรถย้อนศรแบบไม่ตั้งใจจนนำมาซึ่งอุบัติเหตุ และถ้ากรณีนี้มีการซื้อ ประกัน รถไว้ หลายคนอาจสงสัยว่าจะเคลมประกันได้หรือไม่ มาหาคำตอบกันเลย อุบัติเหตุจากการขับรถย้อนศร ประกันก็ยังดูแลให้ ตรงนี้อาจเรียกว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการซื้อประกันรถภาคสมัครใจเอาไว้ เพราะกรณีที่คุณผิดพลาดขับรถย้อนศรโดยไม่ตั้งใจ เป็นความผิดพลาดจริง ๆ จนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนที่ไม่อยากให้เกิด ประกันภัยรถยนต์ก็ยังคงให้ความคุ้มครองดูแลในกรณีแบบนี้ด้วย เจ้าของรถส่วนใหญ่มักจะไม่แน่ใจในเรื่องนี้เพราะว่าการขับรถย้อนศรยังไงเราก็เป็นฝ่ายผิด จึงกังวลว่าประกันจะไม่ดูแล สรุปว่าแม้คุณจะขับรถย้อนศรแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น ประกันก็ยังคุ้มครองดูแลชดเชยให้ทั้งในส่วนของตัวรถและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ แต่ในส่วนของความคุ้มครองจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับพวกอุปกรณ์เสริมรถยนต์ ประกันจะดูแลให้ก็ต่อเมื่อคุณได้มีการแจ้งกับบริษัทประกันไว้ก่อนแล้วว่า ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมของรถยนต์เพิ่มเติม หากไม่ได้แจ้งไว้ความคุ้มครองก็จะไม่ครอบคลุมตรงนี้ ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับระดับประกันที่ทำ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะเราขับรถย้อนศร ความคุ้มครองจากประกันภัยจากมากน้อยหรือครอบคลุมแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อประกันรถระดับไหนไว้